Intakes


SediCon Ejector Dredge

Flytting av sedimenter i reservoaret.

SediCon Ejector Dredge er en utvidelse av SediCon Dredge-utstyret med pumpesystemer for å fjerne og flytte sedimenter uten vannstandsforskjell. Sedimentene går ikke gjennom pumpene og opprettholder dermed hovedfordelene med vannsugings dredging.

  • Fjerner alle typer sedimenter
  • Sikrer høy kapasitet og enkel betjening
  • Påvirker ikke reservoardriften
  • Miljøvennlig løsning
  • Kan brukes inne i tunneler (ved hjelp av ROV)