Reservoar


SediCon Dredge

SediCon Dredge er et gravitasjonsdrevet vannsugesystem. Det patenterte sugehodet sikrer kontinuerlig høy sedimentfjerningskapasitet og lavt vannforbruk. På grunn av effektiv jetting og konstant tverrsnitt uten hindringer, kan SediCon Dredge håndtere et bredt spekter av sedimenter, fra sammenhengende leire og organisk materiale til grus og steiner opp til 350mm.

  • Fjerner alle typer sedimenter
  • Sikrer høy kapasitet og enkel betjening
  • Krever lave investerings- og driftskostnader
  • Påvirker ikke reservoardriften
  • Tyngdekraftsdrevet og miljøvennlig løsning

SediCon Ejector Dredge

Flytting av sedimenter i reservoaret.

SediCon Ejector Dredge er en utvidelse av SediCon Dredge-utstyret med pumpesystemer for å fjerne og flytte sedimenter uten vannstandsforskjell. Sedimentene går ikke gjennom pumpene og opprettholder dermed hovedfordelene med vannsugings dredging.

  • Fjerner alle typer sedimenter
  • Sikrer høy kapasitet og enkel betjening
  • Påvirker ikke reservoardriften
  • Miljøvennlig løsning
  • Kan brukes inne i tunneler (ved hjelp av ROV)