Om oss

SediCon AS er leverandør av pålitelige og utprøvde løsninger for håndtering av sedimenter. Med grundig kunnskap og egenutviklet teknologi kan SediCon øke reservoar lagring, redusere slitasje på turbiner og dermed øke produksjonen. Sedimenter fjernes på en kontrollert, miljøvennlig måte, uten ekstra energitilførsel. Vi har lang erfaring med å levere skreddersydd utstyr til ulike sedimenthåndterings behov. Vellykkede prosjekter over hele verden verifiserer funksjonalitet under alle forhold.


SediCon AS ble etablert i Trondheim, Norge, i 1999 og har representanter i Afrika/Rwanda, Canada, Costa Rica, Ecuador, Midt-Østen, Japan og Latin-Amerika.