Åpne Sandfang


SediCon Sluicer

SediCon Sluicer er et gravitasjonsdrevet sedimentfjerningssystem for sandfang og tunnelsandfang av alle slag. SediCon Sluiceren har ingen bevegelige deler, ekstrem enkel operasjon og kan designes for enhver kapasitet.

 • Høy kapasitet og lavt vannforbruk
 • Ideell for alle sandfang
 • Påvirker ikke kraftproduksjon
 • Ingen bevegelige deler
 • Fjerner alle typer sedimenter
 • Miljøvennlig
 • lave vedlikeholdskostnader

SediCon Desander Dredge

SediCon Desander Dredge opererer under vannsugings-prinsippet, og bruker forskjellen i vannstand mellom sandfang og utløp for å pumpe en blanding av vann og sedimenter ut av sandfanget.

 • Høy kapasitet og lavt vannforbruk
 • Flott løsning for eksisterende sandfang
 • Påvirker ikke kraftproduksjon
 • Få bevegelige deler
 • I stand til å desintegrere kohesive sedimenter
 • miljøvennlig
 • lave vedlikeholdskostnader