Tunnel Sandfang


SediCon Sluicer

Tyngdekraftsdrevet sedimentfjerningssystem for trykksatte tunnelsandfang uten bevegelige deler sikrer ekstremt pålitelige, effektive og automatisert sedimentfjerning.

  • Høy kapasitet og lavt vannforbruk
  • Ideell for tunnel sandfang
  • Påvirker ikke kraftproduksjon
  • Ingen bevegelige deler
  • Fjerner alle typer sedimenter
  • Miljøvennlig
  • lave vedlikeholdskostnader