Sekundær & RoR-inntak


SediCon Gravel / Boulder Excluder

SediCon Gravel / Boulder Excluder er et fast system designet for å fjerne stein og grus fra inntaket. Det godt utformede sugehodet tillater effektiv suging av de store sedimentene som bæres av flom og forhindrer blokkering av systemet.

  • Bruker kun overskuddsvann
  • Slitasjebestandig
  • Starter og opererer automatisk
  • Ingen bevegelige deler
  • Enkel tilpasning til eksisterende strukturer
  • Miljøvennlig
  • lave vedlikeholdskostnader